Välj typ av ansökan

Välj ett av ansökningsformulären längst ner på sidan


Ansök om ny plats i förskola
Har ditt barn inte en förskoleplats i Halmstads kommun ska du välja "Ansök om ny plats i förskola". För att vara garanterad en plats ska du önska minst 4 förskolor.

Ansök om byte av förskola
Har ditt barn en förskoleplats och du önskar byta förskola ska du välja "Ansök om byte av förskola". Läs mer om byte av förskola på Halmstads kommuns hemsida.

Ansök om delad placering (barnet har redan en plats i förskola)
Vårdnadshavare som bor i olika hushåll ska ha varsitt avtal för barn i förskola och behöver göra varsin ansökan. Ni får då varsitt schema och varsin faktura. Du ska då välja "Ansök om plats för delad placering".

Ansök om omsorg på kvällar, nätter och helger (Engelbrekts förskola)
Har du omsorgsbehov på kvällar, nätter och helger ska du välja "Ansök om omsorg på kväller, nätter och helger".


Ansökningsformulär:

  Ansök om byte av förskolaAnsök om delad placeringAnsök om ny plats i förskola eller Ansök om omsorg på kvällar, nätter och helger